PRZEDSZKOLE – ROZBUDOWA

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Zadanie: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Publicznego Przedszkola „Trampolina” w Henrykowie

Data ogłoszenia: 21 listopad   2023 r.

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu z dnia 21 listopada 2023 roku wpłynęła jedna oferta.

Oferent:

DOM Jaracz sp. z o.o., ul. Murańska 8, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823 45 13,

spełnił wszystkie warunki zawarte w SWZ i uzyskał  100 pkt.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

 

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

Zadanie: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Publicznego Przedszkola „Trampolina” w Henrykowie

Podstawa: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337,2339, z 2023 r. poz. 326). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu oraz odwołanie przetargu, o którym mowa w art. 701 § 3 kc.

Data ogłoszenia: 21 listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2023 roku do godziny 13:00

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

SWZ_budowa oraz przebudowa budynku Publicznego Przedszkola „Trampolina w Henrykowie

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ”TRAMPOLINA” W HENRYKOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zadanie: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Publicznego Przedszkola „Trampolina” w Henrykowie

Podstawa: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337,2339, z 2023 r. poz. 326). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu oraz odwołanie przetargu, o którym mowa w art. 701 § 3 kc.

Data ogłoszenia: 16 listopad 2023 r.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2023 roku do godziny 13:00

SWZ_budowa oraz przebudowa budynku Publicznego Przedszkola „Trampolina w Henrykowie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a – Projekt architektoniczno – budowlany
Załącznik nr 2b – Projekt techniczny
Załącznik nr 2c – Zakresy prac
załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

SWZ_budowa-oraz-przebudowa-budynku-Publicznego-Przedszkola-„Trampolina-w-Henrykowie-1

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Projekt architektoniczno – budowalny

Załącznik nr 2b – projekt techniczny

Załącznik nr 2c – zakresy prac

Załącznik nr 3 – wzór umowy