Trampolina

Celem działalności świetlic środowiskowych “Trampolina” jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.  Obecnie “Trampolina” działa we Włocławku i Zduńskiej Woli.

WŁOCŁAWEK
Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
Trampolina – Włocławek
ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek
www.facebook.pl/Trampolina.Wloclawek

 

ZDUŃSKA WOLA
Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
Trampolina – Zduńska Wola
ul. Łaska 88, 98-220 Zduńska Wola
www.trampolinazdunskawola.com