Fundacja Czyńmy Dobro

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pochylanie się na wzór Patrona św. Alojzego Orione nad ubogimi i potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wszystkim.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności Darczyńców wspieramy finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie realizujemy ponad 70. projektów, w tym ponad 40. na rzecz osób indywidualnych, 6. misyjnych i 2. humanitarne. Pomagamy osobom chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży. Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pozbawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody. Wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji na odległość, w który włączyła się ogromna grupa polskich Darczyńców, dajemy szansę afrykańskim dzieciom na lepsze życie. Wsparciem obejmujemy także Dzieła Oriońskie poprzez 1% podatku oraz pomoc rzeczową i finansową.

Fundacja Księdza Orione
Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel./fax: 22 622 56 78
email: fundacja@czynmydobro.pl
www.czynmydobro.pl

Numer rachunku bankowego:
09 1240 1053 1111 0010 1452 8931