Seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów przygotowuje przyszłych kapłanów do pracy w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, którego charyzmat obejmuje różną działalność duszpasterską i charytatywną, taką jak praca w parafii, z młodzieżą, posługa wśród osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Klerycy w naszej rodzinie zakonnej, założonej przez kleryka, mają ważną funkcję do spełnienia, nie tylko dlatego, że są „nadzieją Zgromadzenia” i przygotowują jego przyszłość, ale i ze względu na wkład, który również w okresie formacji początkowej mogą wnieść do życia i apostolatu Zgromadzenia przez swój młodzieńczy entuzjazm i wielkoduszne poświęcenie.

Klerycy nasi powinni wzrastać i być wychowywani „do poważnej i świętej karności, do gruntownej formacji zakonnej i najwyższej miłości”. Ich konsekracja, będąca charakterystyczną i cenną wartością, włącza ich pełnoprawnie do działalności duszpasterskiej Kościoła i Zgromadzenia, w którym dają świadectwo wzniosłości życia zakonnego samego w sobie.
Stosownie do wymagań działalności apostolskiej, wykorzystując otrzymane uzdolnienia, pracują radośnie, z pokorą i wielkodusznym poświeceniem u boku współbraci kapłanów.

Konstytucje Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, nr 56

 

„Instaurare omnia in Christo — Odnowić wszystko w Chrystusie” (por. Ef l, 10) — to właściwy cel naszego powołania; być czymś jednym, jak nim jest ciało Chrystusa — to kształt naszego pójścia za Nim i naszego świadectwa. Rzeczywiście „dokona się wielka odnowa katolicyzmu, jeżeli będziemy mieli wielką miłość. Powinniśmy jednak zacząć już dziś ją praktykować wśród nas”.

św. Alojzy Orione

 

www.seminarium.orione.pl