Seminarium

Wyższe Seminarium Duchowne przygotowuje przyszłych kapłanów do pracy w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, którego charyzmat obejmuje różną działalność duszpasterską i charytatywną, taką jak praca w parafii, z młodzieżą, posługa wśród osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Klerycy w naszej rodzinie zakonnej, założonej przez kleryka, mają ważną funkcję do spełnienia, nie tylko dlatego, że są „nadzieją Zgromadzenia” i przygotowują jego przyszłość, ale i ze względu na wkład, który również w okresie formacji początkowej mogą wnieść do życia i apostolatu Zgromadzenia przez swój młodzieńczy entuzjazm i wielkoduszne poświęcenie.

Kontakt:
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów
Al. Księży Orionistów 1, Łaźniew
05-870 Błonie

www.seminarium.orione.pl