Termomodernizacja

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/RB/1

Zadanie: Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2023 r.

Protokol_z_otwarcia_ofert_ZOPBP.1.2022.RB1_2023.04.19

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/RB/1

 Zadanie: Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

 Data ogłoszenia: 16 kwietnia 2023 r.

Pytania_i_odpowiedzi_2023.04.16

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/RB/1

Zadanie: Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2023 r.

Pytania_i_odpowiedzi_2023.04.14

Modyfikacja_2_SWZ_ZOPBP.1.2022.RB.1_2023.04.14

Zalacznik_ nr_ 2_ZOPBP.1.2022.RBI.1_Program_Funkcjonalno-Uzytkowy_modyfikacja_2023.04.14

Zalacznik_nr_3_ZOPBP.1.2022.RBI.1_Formularz_ofertowy_modyfikacja_2023.04.14

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

 Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/RB/1

 Zadanie: Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

 Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2023 r.

Z uwagi na otrzymane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, Zamawiający zmienia termin składania ofert. Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na otrzymane  pytania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu, nie później niż do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2023 roku do godziny 12:00

                                            19 kwietnia 2023 roku do godziny 12:00

Załącznik Modyfikacja SWZ nr 1 2022.04.11

Modyfikacja_1_SWZ ZOPBP.1.2022.RB.1 2023.04.11

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/RB/1

Zadanie: Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

Podstawa: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337,2339, z 2023 r. poz. 326). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu oraz odwołanie przetargu, o którym mowa w art. 701 § 3 kc.

Data ogłoszenia: 27 marca 2023 r.

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2023 roku do godziny 12:00

SWZ_ZOPBP.1.2022.RB.1_roboty budowlane_Termomodernizacja_4_obiektow ZMDBO_Orionisci

Załącznik nr 1 Audyty energetyczne

Zalacznik_nr_2_ZOPBP.1.2022.RBI.1_Program_Funkcjonalno-Uzytkowy

Zalacznik_nr_3_ZOPBP.1.2022.RBI.1-Formularz_ofertowy