Kontakt

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści
Prowincja Polska

DYREKCJA PROWINCJALNA
ul. Williama Lindleya 12
02-005 WARSZAWA

Kontakt
tel. (22) 622 56 78
www.orione.pl
sekretarz@orione.pl

Sekretarz Prowincjalny
tel. 504 800 424


Delegat ds. Ochrony dzieci i młodzieży
delegat@orione.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
inspektordanych@orione.pl