Home Kontakt

Kontakt

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności 
– Orioniści Prowincja Polska (DYREKCJA PROWINCJALNA)
ul. Williama Lindleya 12; 
02-005 WARSZAWA
TEL. (22) 622 56 78; 
FAX (22) 622 56 78 nr wew. 40
 
prowincjal@orionisci.rel.pl / ekonom@orionisci.rel.pl
 
NIP 525-21-99-910 / REGON 040006075
 
POWOŁANIA
Diakon Michał Pawłowski FDP
TEL. 669 951 640 
powolania@orione.pl