Rodzina Oriońska

Rodzinę Oriońską tworzą zgromadzenia zakonne założone przez św. ks. Alojzego Orione i wspólnoty, które żyją jego duchem i charyzmatem. Duża liczba tych grup sprawia, że ks. Orione bywa określany jako „święty, u którego każdy znajdzie coś dla siebie”. Założył bowiem zgromadzenia męskie i żeńskie, czynne i kontemplacyjne, a jego charyzmatem żyją młodzi i starzy, świeccy i konsekrowani.

Rodzina Oriońska to:

Zgromadzenie założone w 1893 roku w Tortonie (Włochy). W Polsce pierwsza placówka została założona w 1923 roku w Zduńskiej Woli. W 1940 r. została utworzona samodzielna prowincja polska. Zgromadzenie ma na celu pracę wśród ubogich, bezdomnych i odtrąconych przez społeczeństwo. Prowadzi ono także działalność wychowawczą i misyjną.

Ich głównym celem jest modlitwa, pokuta i praca, życie proste, surowe we wspólnocie braterskiej. Wyrażają oni kontemplacyjny wymiar konsekracji zakonnej, a przez ofiarę ukrycia i nieustanną modlitwę przyczyniają się do skuteczności apostolatu Zgromadzeń Księdza Orione.

Zgromadzenie założone 29 czerwca 1915 roku. Charyzmatem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła ubogich najbardziej oddalonych od Boga i opuszczonych. Siostry Orionistki obok trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają czwarty – ślub miłości. Ślubem tym zobowiązują się do osobistego i wspólnotowego świadczenia miłości oddając swoje życie do dyspozycji Kościoła i Papieża w czynnej ewangelizacji i dziełach miłosierdzia. Na swoje powołanie odpowiadają ewangelicznymi uczynkami miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności.

Niewidome Adoratorki Najświętszego Sakramentu zostały założone w 1927 roku. Są włączone w Instytut Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i tworzą w nim wspólnoty kontemplacyjne. Ich misją jest modlitwa i adoracja Najświętszego sakramentu, dziękczynienie, wynagrodzenie i przebłaganie Boga. Modlą się za Papieża i Kościół. Modlitwą i ofiarą wspomagają apostolstwo Sióstr Orionistek i Synów Boskiej Opatrzności.

Członkinie instytutu są kobietami, które odpowiadając na dość niezwykłe powołanie Pana, oddały się poprzez złożenie ślubu czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz wierności papieżowi na wyłączną służbę Bogu, pozostając w świecie. Nie posiadają żadnych zewnętrznych znaków poświęcenia się Jezusowi i z reguły nie informują innych osób o naszym wyborze konsekrowania się Bogu. Poprzez uczestnictwo we wszystkich przejawach życia świeckiego, poprzez pracę i własny przykład życia, a także poprzez codzienną Eucharystię, Liturgię Godzin, Różaniec, Lectio Divina oraz modlitwę osobistą pragną przemieniać świat od wewnątrz.

  • Orioński Ruch Świecki

Orioński Ruch Świecki to zaangażowanie świeckich w ducha i życie Ks. Orione oraz jego Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. Orioński Ruch Świecki jest obecny dziś wszędzie tam, gdzie pracują Księża Orioniści i Siostry Orionistki.