Inwestycje współfinansowane

Budowa systemu centralnego ogrzewania opartego o odnawialne źródła energii wraz z rekuperacją oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Niepublicznego Przedszkola Trampolina w Henrykowie.

Nazwa zadania: Budowa systemu centralnego ogrzewania opartego o odnawialne źródła energii wraz z rekuperacją oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Niepublicznego Przedszkola Trampolina w Henrykowie

Podmiot odpowiedzialny za realizacje zadania:

Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska

 

Wartość zadania:

995.436,01 PLN, w tym dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 593.413,00 PLN

 

Zakres projektu:

W ramach projektu wykonano system centralnego ogrzewania budynku Niepublicznego Przedszkola Trampolina w Henrykowie oparty całkowicie o odnawialne źródła energii. W tym celu zainstalowano pompę ciepła typu powietrze-woda oraz instalację fotowoltaiczną na dachu budynku mocy 45,43kWp. Ponadto zabudowano system odzysku energii z instalacji wentylacyjnej budynku.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 link do strony: www.wfosigw.lodz.pl