ŻŁOBEK – PIERWSZE WYPOSAŻENIE

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Zadanie: Zakup, dostawa i montaż mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i zabawek do Niepublicznego Żłobka „Trampolina” w Zduńskiej Woli.
Data ogłoszenia: : 24.01.2024 r.
Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 stycznia 2024 r. wpłynęła jedna oferta.

Oferent:
Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
spełnił wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty.

 

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na zakup, dostawę i  montaż mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych i zabawek do Niepublicznego Żłobka „Trampolina” w Zduńskiej Woli

DATA OGŁOSZENIA: 24.01.2024 r.