Zarząd Prowincjalny

Przełożony Prowincjalny:
      Ks. dr Krzysztof Miś FDP

Wikariusz Prowincjalny:
      Ks. Sylwester Sowizdrzał FDP

Ekonom Prowincjalny:
      Ks. Piotr Jasek FDP

Radcy Prowincjalni:
      Ks. Jerzy Ćwiklak FDP
      Ks. Adam Gołębiak FDP
      Ks. Łukasz Mikołajczyk FDP

 

Sekretarz Prowincjalny:
      Ks. Michał Szczypek FDP (poza radą)