Nadzór

Data: 3 kwietnia 2023 r.

Informacja o otrzymanych ofertach

Zadanie: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

Znak sprawy: ZOPBP/1/2022/NI/1

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 marca 2023 roku wpłynęły następujące oferty:

  1. Budownictwo S. C. Anna Makowska, Marek Makowski, Ludwików 1i, 98-200 Sieradz, cena oferty brutto: 295.200,00 zł
  2. Biuro Inwestorskie Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław, cena oferty brutto: 369.000,00 zł
  3. NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa, cena oferty brutto: 419.024,10 zł

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie: Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Termomodernizacja połączona z zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce

Data ogłoszenia: 24 marca 2023 r.

Plik: Zapytanie nadzór inwestorski Termomodernizacja 4 obiektów ZMDBO Orioniści

Plik: Załącznik nr 1

Plik: Zalacznik-nr-2-ZOPBP.1.2022.NI_.1-Formularz-ofertowy.docx