Papież to nasze credo!

22 lutego obchodzimy w Kościele święto Katedry św. Piotra Apostoła, które jest okazją do wyrażenia czci temu świętemu i  jego następcom, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Dla Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, które ogromną czcią i miłością darzy Ojca Świętego, jest to dzień szczególnej modlitwy za obecnego papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI. Czytaj dalej Papież to nasze credo!

Warszawa: Obrona prac magisterskich

19 lutego 2018 roku odbyła się obrona prac magisterskich diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów. Miała ona miejsce w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to zakończyło etap studiów seminaryjnych w drodze do kapłaństwa. Razem z naszymi diakonami bronili się diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w którym studiują nasi alumni. Księżom diakonom magistrom składamy serdeczne gratulacje.

Dziękujemy również promotorom prac magisterskich naszych diakonów: J.E. Ks. Bp. Wojciechowi Osialowi i ks. prof. dr hab. Marianowi Kowalczykowi SAC.

Łaźniew: Szkolne rekolekcje wielkopostne

16 lutego rozpoczęły się szkolne rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej w Święcicach na terenie oriońskiej parafii w Łaźniewie), które prowadzi ks. Tomasz Wnęk FDP i zespół ewangelizacyjny Jordan ze Zduńskiej Woli.

Włocławek: Spotkanie z misjonarzem z Indii

Tegoroczne ferie zimowe dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Trampolina” działającej przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku rozpoczęły od spotkania z ks. Mateuszem Antoniakiem FDP – misjonarzem, który posługuje w Indiach, a wcześniej pracował we włocławskiej Trampolinie. Ks. Mateusz opowiedział o swojej pracy na misjach i zaprezentował zdjęcia.