ORIOŃSKI ROK MARYJNY (11 II- 20 XI 2024)

13 lutego, 2024

„W Najświętsze Imię Boga Wszechmogącego, Jedynego w Trójcy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
i Niepokalanej, Błogosławionej i zawsze Dziewicy Maryi, wielkiej Bożej Rodzicielki! Matki Boga!»
(Ks. Alojzy Orione)

11 lutego rozpoczęliśmy Orioński Rok Maryjny poświęcony Mater Dei- Matce Boga, który zakończy się 20 listopada 2024.
100 lat temu 30 lipca 1924 r. Ksiądz Orione ogłosił Mater Dei jako właściwy tytuł Matki Bożej dla Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. „Po tylu latach modlitwy podjąłem decyzję, by w naszych domach czcić Maryję pod wezwaniem Matki Boga. (…) Tego pragnę: musimy przyzwyczaić się do widoku Jezusa w ramionach Maryi. (…) Chcemy Maryi z Jezusem, chcemy Maryi z Jezusem-Bogiem. Maryja jest Matką Boga! /…/ Maryja, nasza Matka Boskiej Opatrzności to Mater Dei, wszechmocna przez łaskę”.
W niedzielę 11 lutego w kaplicy Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole odbyła się inauguracja Oriońskiego Roku Maryjnego. W łączności z całą Rodziną Charyzmatyczną w Polsce modlitwie przewodniczył ks. Krzysztof Miś razem z Siostrami Orionistkami i świeckimi.
Na ten szczególny Rok udzielono odpustu zupełnego, z którego mogą skorzystać wszyscy, którzy pod zwykłymi warunkami ustanowionymi przez Kościół, nawiedzą na modlitwę kościół lub kaplicę Zgromadzenia Księży Orionistów, w której wystawiona jest Ikona Mater Dei lub w tym okresie spełnią czyn miłosierdzia co do ciała albo duszy w jednym z dzieł miłosierdzia Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

„Naprzód w imię Maryi, czczonej jako Mater Dei! Idźmy naprzód z Maryją, kroczmy w Jej nieskazitelnym świetle,
a będziemy podążać drogą wyznaczoną nam przez Opatrzność!”
(Ks. Alojzy Orione)