Zduńska Wola – Spotkanie Przełożonych i Proboszczów

18 kwietnia, 2024

W dniach 15 – 16 kwietnia  2024 r., w Centrum Rekolekcyjnym św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie formacyjne dla Przełożonych i Proboszczów z placówek oriońskich w Polsce i na Białorusi. Spotkaniu przewodniczył Przełożony Prowincjalny Ks. Krzysztof Miś razem z Radą Prowincjalną.  Temat spotkania przebiegał w trzech blokach tematycznych: I blok – Formacja Permanentna oraz Orioński Ruch Świecki; II blok – Powołania, Seminarium Duchowne i Drabina Jakubowa; III blok – Administracja i Ekonomia oraz Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro.

W drugim dniu Pan Aleksander Bańko, uczestnik Synodu Biskupów o synodalności wygłosił prelekcję pt: „Współpraca ze świeckim w duchu synodalnym”. W czasie spotkania omówiono też sprawy związane z Oriońskim Rokiem Maryjnym oraz 25 rocznicą beatyfikacji bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego. Intronizacja Obrazu Mater Dei, Matki Boskiej Opatrzności odbędzie na wszystkich placówkach oriońskich – 16 maja w 20 rocznicę kanonizacji św. Alojzego Orione. Natomiast uroczystości 25-lecia beatyfikacji odbędą się Zdunach w parafii św. Jakuba – 16 czerwca i we Włocławku w Domu Zakonnym Sióstr Orionistek – 14 września.