Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedził parafię Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku

13 marca, 2024

Kopia jasnogórskiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej pielgrzymuje od 1957 roku po wszystkich polskich parafiach. Idea peregrynacji zrodziła się w 1956, gdy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej niesiony był w procesji po Wałach Jasnej Góry, a zgromadzeni ludzie wołali „Matko, przyjdź do nas”.

W liście Pasterskim na rozpoczęcie peregrynacji ks. biskup Krzysztof Wętkowski napisał: „Maryja, zatrzymując się w kolejnych parafiach, chce spotkać się ze wszystkimi swoimi dziećmi, aby napełnić ich serca swoją miłością, wlać w nie nadzieję i pocieszenie. Nawiedzenie więc to prawdziwe, osobiste, duchowe spotkanie Matki i dziecka”.

W ramach nawiedzenia Diecezji Włocławskiej przez Kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, która się rozpoczęła 22 kwietnia 2023 roku, na początku marca Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedził parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. Tu od 1937 roku posługę duszpasterską pełnią Księża Orioniści.

Duchowe przygotowanie do Nawiedzenia przeprowadził ojciec Roman Wit paulin z Jasnej Góry. W dniu nawiedzenia na powitanie Pani Jasnogórskiej przybyły rzesze wiernych, których poprowadził proboszcz parafii ks. Jerzy Ćwiklak FDP razem ze Współbraćmi oraz Siostrami Orionistkami i Wspólnej Pracy.  Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej ks. biskup Krzysztof Wętkowski.