Figura Michała Archanioła w Malborku

10 marca, 2024

MICHAŁ ARCHANIOŁ NA NOWO ZDOBYWA POLSKĘ I SERCA POLAKÓW. Przybywa do naszej Ojczystej ziemi z włoskiego Sanktuarium na Górze Gargano. Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”.
W niedzielę (10 marca) na Mszy św. o. g. 11.00 żołnierze Włoskich Powietrznych Sił Zbrojnych stacjonujących na lotnisku w Królewie koło Malborka przekazali jako dar dla parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Malborku, w której duszpasterstwo prowadzą Księża Orioniści, ufundowaną figurę św. Michała Archanioła z Gargano. W imieniu Parafii dar przyjął Ks. Leszek Kromka FDP proboszcz parafii, który doskonale zna język włoski. Od 2023 roku Ks. Leszek Kromka FDP za zgodą Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza pełni okazjonalnie posługę duszpasterską wśród żołnierzy włoskich.