Siostry Sakramentki Niewidome

Sakramentki Niewidome pod względem formalnym nie są osobnym zgromadzeniem zakonnym lecz stanowią kontemplacyjną gałąź w ramach Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) i podlegają ich przełożonej generalnej.

Niewidome Adoratorki Najświętszego Sakramentu zostały założone przez św. Alojzego Orione w Tortonie, w 1927 roku. Są włączone w Instytut Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i tworzą w nim wspólnoty kontemplacyjne. Ich misją jest modlitwa i adoracja Najświętszego sakramentu, dziękczynienie, wynagrodzenie i przebłaganie Boga. Modlą się za Papieża i Kościół. Modlitwą i ofiarą wspomagają apostolstwo Sióstr Orionistek i Synów Boskiej Opatrzności. Ofiarują Bogu swój brak wzroku za ludzi nie znających jeszcze Prawdy, aby mogli dojść do Boga – światłości świata. Siostry Sakramentki nie zachowują ścisłej klauzury. Według Księdza Orione “ich klauzurą jest brak wzroku”. Podejmują działalność odpowiadającą ich możliwościom: nauczają katechizmu, robótek ręcznych, muzyki, udzielają osobom niewidomym lekcji czytania i pisania. Organizują spotkania pogłębiające życie duchowe. Strojem Sióstr Sakramentek jest biały habit, czerwony szkaplerz z symbolem Hostii oraz biały welon.

Jeszcze przed oficjalnym założeniem Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia Ks. Alojzy Orione utrzymywał kontakt z Instytutem dla niewidomych „Regina Margherita” w Rzymie. Spotkał się tam z niewidomymi dziewczętami pragnącymi poświęcić swoje życie Bogu w Zgromadzeniu zakonnym. Już wtedy myślał o kontemplacyjnej wspólnocie Sióstr oddanej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Pierwsza kandydatka niewidoma wstąpiła do nowo otwartej wspólnoty Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 4 listopada 1915 roku. Od tego czasu liczba niewidomych kandydatek nieustannie wzrastała.

Dnia15 sierpnia 1927 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i wspomnienia św. Tarcyzjusza, męczennika Eucharystii, Ks. Alojzy Orione dokonał obłóczyn i nadał imiona czterem pierwszym niewidomym siostrom. Jedną z nich była Angela Jona, która otrzymała imię: siostra Maria Tarcisia od Wcielenia. Była ona pierwszą przełożoną Sakramentek.

Aktualnie Siostry Sakramentki Niewidome są obecne w sześciu krajach: we Włoszech, Argentynie, Brazylii, Kenii, Chile. Wśród Sakramentek jest także jedna Polka.