Uroczystość Narodzenia Pańskiego w Zduńskiej Woli

W uroczystość Bożego Narodzenia w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli świętowano “Narodziny Jezusa” podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci. Podczas Mszy nie zabrakło scenki przybliżającej tajemnicę narodzin Jezusa i śpiewu tradycyjnych polskich kolęd. Po Mszy Świętej, tradycyjnie podzielono  i rozdano urodzinowy tort wszystkim dzieciom. 

Czytaj dalej Uroczystość Narodzenia Pańskiego w Zduńskiej Woli

Świąteczne odwiedziny we Wspólnotach Zakonnych

Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedził wszystkie wspólnoty w Prowincji Polskiej, osobiście łamiąc się opłatkiem i składając życzenia świąteczne aby Chrystys rodził się w naszych sercach i w sercach osób, do których jesteśmy posłani. Na zakończenie podziękował każdemu Współbratu za dar posługi, jaką pełni dla dobra Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów.

Czytaj dalej Świąteczne odwiedziny we Wspólnotach Zakonnych

Narodzenie Pańskie 2018

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Łk 2, 10-11

Święty Alojzy Orione pisał, że Jezus Chrystus: „narodził się, żeby zbawić wszystkich ludzi, a Jego boska wspaniałość rozbłysła nad nami, którzyśmy zostali odnowieni Jego łaską, skąpani w Jego świetle i pokoju. Tylko Jego życie uszczęśliwia serca”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia.

Niech radość wypływająca ze spotkania ze Słowem, które przyszło na świat, przeżywana w mocy Bożego Ducha, stanie się udziałem nas wszystkich. Życzę, aby narodzony Jezus nieustannie udzielał swoich darów i wspierał we wszelkich poczynaniach w nowym 2019 roku. Matka Najświętsza, Matka naszej nadziei i św. Alojzy Orione niech pomagają trwać z ufnością przy Jezusie Chrystusie.

Całej Rodzinie Oriońskiej życzymy Wesołych Świąt

Zarząd Prowincjalny