17 lat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro

17 czerwca, 2024

W Jubileusz stulecia Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce, który przeżywaliśmy w 2023 roku doskonale wpisuje się działająca od 2007 roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro. W duchu św. Alojzego Orione pełni ona wyjątkową misję w Polsce i poza jej granicami.
15 czerwca 2024 r., w Centrum Misyjnym Misji Afrykańskich w Borzęcinie odbyło się coroczne spotkanie Fundacji pod hasłem: „Nie ustawajmy w czynieniu dobra i spalaniu się w miłości”. W spotkaniu uczestniczyli Radcy z Rzymu ks. Maurizio MACCHI i ks. Pierre KOUASSI, przełożony prowincjalny ks. Krzysztof MIŚ, prowincjał-elekt Ks. Sylwester SOWIZDRZAŁ, Prezes Fundacji ks. Janusz NOWAK, przełożona prowincjalna Sióstr Orionistek s. M. Caritá HARĘŻLAK, przedstawiciele Rodziny Oriońskiej oraz wolontariusze i Darczyńcy. Uczestnicy wysłuchali między innymi kilku prelekcji: ks. Antoni Wita: „Duchowy testament Patrona Fundacji św. Alojzego Orione. Nie ustawajmy w czynieniu dobra i spalaniu się w miłości”; Kamila Kopaczyk: „Wolontariat misyjny na rzecz dzieci z Misji Laare w Kenii”; s. Alojza Kwiatkowska: „Misje oriońskie w służbie ubogim”, ks. Janusz Nowak: „Działalność Fundacji w Polsce i na krańcach świata”.
Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro od 17 lat wypełnia swoją misję realizując projekty oriońskie i pomocowe, indywidualne, humanitarne i misyjne.
W ostatnich latach bardzo rozwinęły się projekty misyjne w Kenii, na Madagaskarze i Filipinach. 1200 dzieci z Misji Laare w Kenii otrzymuje stałe wsparcie. W ramach tego projektu Darczyńca z Polski wspiera finansowo konkretne dziecko przez czas określony lub bezterminowo. 70 zł miesięcznie zapewnia uczniowi szkoły misyjnej pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych i opłatę czesnego. Dzięki Darczyńcom z Polski 250 malgaskich uczniów na Madagaskarze ma zapewniony dostęp do edukacji oraz zagwarantowane wyżywienie i opiekę medyczną. Projekt rolnictwo na Filipinach wspiera biednych w zakupie ryżu i niezbędnych narzędzi rolniczych.