Niepubliczny Żłobek TRAMPOLINA w Zduńskiej Woli

10 kwietnia, 2024

Po kilkumiesięcznym remoncie w Domu Misyjnym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli – 2 kwietnia rozpoczął swoją działalność Niepubliczny Żłobek TRAMPOLINA dla 48 maluchów. Jest to kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza po Publicznym Przedszkolu i Niepublicznym Żłobku TRAMPOLINA w Henrykowie. Nowy Żłobek jest dofinansowany z programu MALUCH + 2022-2029. Nad maluchami czuwa wykwalifikowana kadra wychowawcza  pod kierunkiem pani Dyrektor Kingi Matusiak.

 

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Do zadań żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.