Kolęda w ZOL-u i Ośrodku dla Bezdomnych w Łaźniewie

3 lutego, 2024

Raz do roku – po świętach Bożego Narodzenia – kapłan składa oficjalną wizytę w każdej rodzinie chrześcijańskiej. Jest to wypełnienie zadania wynikającego z Prawa Kanonicznego: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując”.

2 lutego tradycyjna Kolęda odbyła się również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Ośrodku dla Bezdomnych w Łaźniewie. Po wspólnej modlitwie z chorymi i personelem ks. Kazimierz Poręba, proboszcz parafii poświęcił wszystkie pomieszczenia, w których na co dzień przebywają pensjonariusze.