Spotkanie świąteczne pracowników Ośrodka w Łaźniewie

23 grudnia, 2023

W czwartek (21 grudnia) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego w Łaźniewie odbyło się spotkanie wigilijne dla personelu Ośrodka. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni przez Dyrektora Ks. Mariusza Chmielewskiego goście: ks. Fernando Fornerod, radca generalny z Rzymu, ks. prowincjał Krzysztof Miś i ks. Łukasz Mikołajczyk, radca prowincjalny.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy Ośrodka. Po powitaniu ks. Dyrektor odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa. Następnie poprosił o słowo radcę generalnego ks. Fernando i o umieszczenie Relikwii pierwszego stopnia św. Ks. Alojzego Orione w kaplicy. Od tej chwili Ks. Alojzy Orione będzie jeszcze bardziej obecny w tym szczególnym miejscu jakim jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Przy akompaniamencie skrzypiec z radością wyśpiewaliśmy piękne polskie kolędy.

Druga cześć spotkania odbyła się w jadalni Ośrodka. Tam podzieliśmy się opłatkiem i spożyliśmy przygotowany wigilijny posiłek. Na koniec św. Mikołaj obdarował wszystkich prezentami.