ADWENT

9 grudnia, 2023

Adwent to czas, w którym chcemy przygotować nasze serca na powtórne przyjście Pana oraz na głębokie przeżycie świąt Narodzenia Pańskiego. Chrystusowe wezwanie z Ewangelii: „Czuwajcie” (Mk 13,37) uświadamia nam, o co chodzi w czasie Adwentu. Mamy przejść ze stanu uśpienia w stan podwyższonej gotowości.

Uczestnictwo w porannych Roratach jest piękną odpowiedzią serca na wezwanie Jezusa do czuwania. W tym roku budujemy w naszych sercach stajenkę dla Dzieciątka Jezus. Pomaga nam  w tym św. Franciszek, który 800 lat temu pierwszy zbudował stajenkę w miejscowości Greccio we Włoszech. W wielu naszych parafiach odprawiane są Roraty z licznym udziałem dzieci połączone z adwentowym śniadaniem. Również św. Mikołaj odwiedził nasze wspólnoty obdarowując prezentami.