WIZYTACJA KANONICZNA 2023

7 grudnia, 2023

Jak przewidują nasze Konstytucje (por. art. 194) i KPK (por. art. 628) przełożony prowincjalny Ks. Krzysztof Miś razem z ekonomem prowincjalnym ks. Piotrem Jaskiem odbyli kanoniczną wizytację odwiedzając wszystkie domy zakonne w Polsce. Celem Wizytacji Kanonicznej jak mówią nasze Normy (art., 164-167) jest: głębsze poznanie stanu Wspólnoty oraz poszcze­gólnych zakonników; zapoznanie się z potrzebami i trudno­ściami zakonników oraz doradzanie, podnoszenie na duchu i usuwanie ewentualnych nadużyć.

 Wizytacja Kanoniczna trwała od września do listopada 2023 r. Był to bardzo ważny moment braterstwa i posługi, który zachęcił współbraci i wspólnoty Prowincji do twórczej wierności powołaniu oriońskiemu, a także do refleksji nad „temperaturą” naszego życia duchowego, apostolskiego i charyzmatycznego.

W wyznaczone dni Ks. Prowincjał razem z ks. Ekonomem nawiedzili poszczególne wspólnoty Prowincji oprócz Białorusi. W czasie spotkania Wizytatorzy zwracali szczególną uwagę na formacją permanentną każdego zakonnika, troskę o powołania i odpowiedzialność za Współbraci przeżywających różne trudności na drodze swojego powołania. Była też refleksja nad kondycją materialną wspólnot i perspektywy na przyszłość. Ks. Prowincjał i ks. Ekonom odbyli też spotkania z personelem zatrudnionym w naszych dziełach oraz członkami Rad Parafialnych.

Na koniec Wizytatorzy życzyli wszystkim: „Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!”   (Rz 12, 9-11)