UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

5 grudnia, 2023

Uroczystość Chrystusa Króla to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza czyli ministrantów.

Chrystus Król – szczególny Król, który służy. Ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Kto chciałby być między wami pierwszym, niech będzie ostatnim, bo i Syn Człowieczy nie przeszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. „Służba” – to wyjątkowa praca na rzecz wspólnoty parafialnej,  wykonywana z poświęceniem. Słowo „służba” można zastępować takimi wyrazami jak: oddanie, zadanie, misja, apostolstwo, posłannictwo – te wartości i postawy są wpisane również w słowo „ministrant”. Ministrare – służyć, posługiwać, ale i pomagać – nie tylko przy ołtarzu, ale i przy innych codziennych zadaniach.

W parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie uroczyście przeżywano święto patronalne ministrantów. Z tej okazji na Mszy św. o godz. 11.30 do grona ministrantów zostali przyjęci nowi chłopcy i odbyły się również promocje na wyższe stopnie ministranckie. Opiekunem ministrantów jest ks. Michał Miś.