Dzień Modlitw za zmarłych Współbraci

4 listopada, 2023

„Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni (…). Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę, i Moc. (…) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (…).”

(1 Kor 15,20-26)


5 listopada przypada dzień modlitw za zmarłych Współbraci i zmarłych z Rodziny Oriońskiej.

W Jubileuszowym Roku 2023 pożegnaliśmy kilku Współbraci, którzy pozostawili po sobie wyraźne ślady swojej posługi w Prowincji Polskiej: Ks. Alojzy Makówka, Ks. Stefan Szczygielski, Ks. Leonard Pawlak i  Br. Edmund Kunce.

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twoi słudzy, a nasi Współbracia, których w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radowali się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.