Zakończono remont budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej

24 sierpnia, 2023

W dniu 16.08.2023r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej prowadzonym przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska zakończono realizację zadania pn. Remont  budynku Domu Pomocy Społecznej polegającego na wymianie pokrycia dachu, wymianie okien, dociepleniu ścian oraz modernizacji pomieszczeń rehabilitacyjnych.

Na powyższą inwestycję uzyskano dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 199.000zł. Dofinansowanie nastąpiło w ramach robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zakończony remont budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej spowodował likwidację nieestetycznego wyglądu budynku, zapewni wyższą jakość usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz stworzy mieszkańcom warunki do możliwie najlepszego funkcjonowania w miejscu ich zamieszkania. Wykonane docieplenie ścian, wymiana okien oraz wymiana pokrycia dachowego pozwoli również zmniejszyć wydatki na ogrzewanie budynku, ponadto modernizacja pomieszczeń rehabilitacyjnych zapewni odpowiednią przestrzeń i umożliwi nieskrępowany dostęp i swobodne użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Przeprowadzony remont poprawi warunki lokalowe a także wizerunek Domu, który jest miejscem zamieszkania dla 60-ciu niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

Remont budynku Domu Pomocy Społecznej-na stronę Zgromadzeniaa