„Poczuć bijące Serce Kościoła…”

5 maja, 2023

4 maja 2023 roku nasi współbracia z Polski ksiądz Adam Gołębiak FDP i ksiądz Piotr Jasek FDP wzięli udział w niecodziennym dwugodzinnym spotkaniu roboczym z Ojcem Świętym Franciszkiem. Spotkanie miało charakter ekumeniczny. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich z Polski. Wśród nich było obecnych 4 biskupów katolickich (arcybiskup Rygi, biskup z Legnicy, biskup z Płocka i biskup pomocniczy z Tarnowa), prezbiterzy, pastorzy protestanccy oraz świeccy liderzy wspólnot charyzmatycznych. Wszystkie te osoby łączy gorące pragnienie jedności chrześcijan. Są to osoby zaangażowane w ruch ekumeniczny w Polsce. Ojciec Święty Franciszek wlał w serca uczestników spotkania wiele zachęty i podzielił się także swoim sercem i pragnieniem jedności. Zachęcił do robienia tego, co wszyscy chrześcijanie mogą razem robić, a więc do wspólnej modlitwy, uwielbiania Boga, świadczenia o swojej osobistej relacji z Jezusem oraz do służenia ubogim w bardzo praktyczny sposób . Warto nadmienić, że nasze zgromadzenie zakonne w Polsce zaangażowane jest w służbę jedności między chrześcijanami. Na prośbę arcybiskupa warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza, niektórzy nasi współbracia posługują ruchom i wspólnotom charyzmatycznym, zaangażowanym także w służbę jedności wśród chrześcijan. Do ruchów nowej ewangelizacji, którym asystują nasi współbracia w Polsce, należą między innymi „Apostolski Ruch Wiary” oraz „ Dom Przymierza”. Spotkanie z Papieżem poprzedziła wizyta w domu dla bezdomnych w Watykanie i pełna inspiracji rozmowa z kardynałem Konradem Krajewskim. Była to okazja, aby konkretnie odczuć, jak Serce Kościoła bije dla ubogich i potrzebujących , co jest tak bardzo bliskie nam – Orionistom. Do spotkania z grupą z Polski nawiązał na drugi dzień Papież Franciszek, podczas piątkowej audiencji dla uczestników kongresu organizowanego przez Instytut Dialogu Międzyreligijnego z Argentyny. Papież wspomniał spotkanie z naszą grupą w następujących słowach: „Wczoraj po południu spędziłem dwie i pół godziny, dwie długie godziny, z polskimi pastorami ewangelickimi, z różnymi wyznaniami ewangelicznymi, a także z niektórymi polskimi biskupami. I z jakim szacunkiem każdy opowiadał o swojej drodze! Słuchałem i byłem zadowolony, dobrze było się podzielić. Nie jesteśmy odizolowani, nie jesteśmy wyspami. «Mój Kościół jest jedyny, prawdziwy, wy jesteście drugiej lub czwartej kategorii». Nie! Nie, nie wolno tak mówić”.