Rozpoczęcie Jubileuszu 100-lecia obecności Księży Orionistów w Polsce

29 stycznia, 2023

28 stycznia 2023 r., w Domu Macierzystym pw. Świętej Trójcy w Zduńskiej Woli rozpoczęto Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce. W inauguracji Jubileuszu uczestniczyli przełożeni wspólnot oriońskich oraz przedstawiciele Sióstr Orionistek, Oriońskiego Instytutu Świeckiego, Oriońskiego Ruchu Świeckiego i zaproszeni goście.

29 stycznia 1923 r. na mocy specjalnego dokumentu podpisanego przez ks. Alojzego Orione założyciela Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ks. Aleksander Chwiłowicz rozpoczął na terenie Polski wyjątkową misję przeszczepienia Zgromadzenia i utworzenia pierwszej placówki oriońskiej w Zduńskiej Woli.  Tu ks. Chwiłowicz zbudował Dom Misyjny pw. Świętej Trójcy, który od tego czasu jest Domem Macierzystym Zgromadzenia Księży Orinistów w Polsce.

Jubileusz 100-lecia zainaugurował Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP, a ks. Marcin Chrzęszczyk FDP przedstawił historię początków Zgromadzenia w Polsce, z wszystkimi perypetiami jakie przeżył ks. Aleksander Chwiłowicz w ciągu pierwszych pięciu bardzo trudnych lat.

Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową, na której widnieje napis: „Nie do bogatych, ale do biednych, do najuboższych i do ludu, posłał mnie Pan”. Wewnątrz domu odsłonięto również epitafium z urną, w której przechowywana jest ziemia z grobu ks. Aleksandra Chwiłowicza w Jasper Indiana w USA wraz z jego zdjęciem i kopią listu polecającego, jaki ks. Orione napisał z okazji jego podróży do Polski.

Centralnym momentem spotkania była Eucharystia, w kaplicy Świętej Trójcy, której przewodniczył przełożony prowincjalny wraz z innymi byłymi prowincjałami i delegatami z poszczególnych wspólnot zakonnych.  Było to wspólnie dziękczynienie za otrzymane dobro, ale także wynagrodzenie Bogu za zaniedbane dobro, zgorszenie i antyświadectwo życia zakonnego i kapłańskiego.

W ufnym otwarciu się na przyszłość prosiliśmy Boga o wielką wiarę i miłość, odpowiedzialność i  solidność, rzetelność, cierpliwość i twórczą odwagą w podejmowaniu wyzwań na miarę drugiego stulecia.

Ks. Dariusz Kaliński, miejscowy dziekan zduńskowolski, nawiązał w swojej homilii do czterech wielkich miłości Ks. Orione: Jezus, Maryja, Papież, Dusze i rozwinął maryjny aspekt życia Założyciela. Jednocześnie dał piękne świadectwo swojego życia. Pochodzi z oriońskiej parafii we Włocławku, tam został ochrzczony przez orionistę ks. Ratajka i tam też przyjął pierwszą komunię. Zawsze doceniał charyzmat ks. Orione, który pozostał w jego sercu. Zostając kapłanem diecezjalnym, zawsze zachowywał w sercu miłość do orionistów, szerząc dobre imię Zgromadzenia. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Prowincjał wręczył każdej wspólnocie znaki jubileuszowe: krzyż, świecę oraz kopię listu Ks. Orione z 1923, na znak kontynuowania misji oriońskiej na ziemiach Polski w kolejnym stuleciu.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni przez przełożonego wspólnoty w Zduńskiej Woli ks. Mariusza Chmielewskiego FDP na obiad przygotowany przez gościnny Jubileuszowy Dom Misyjny.