Rekolekcje Oriońskiego Ruchu Świeckiego

23 stycznia, 2023

W dniach 13-15 stycznia w Zduńskiej Woli odbyło się doroczne spotkanie Oriońskiego Ruchu Świeckiego. Około 40 osób przybyło z całej Polski wraz z duchowymi asystentami. Mszy Świętej na rozpoczęcie przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP.

Następnego dnia odbyła się konferencja na temat relacji niedawno zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI z Orionistami. Ks. Sylwester krótko wspomniał o stosunkach Księdza Orione z papieżami, ich pochodzeniu i historii tych kontaktów. Następnie mówił o bliskich stosunkach z papieżem Benedyktem, o wzmiance o ks. Orione w pierwszej encyklice Papieża – Deus cartias est, następnie o poświęceniu figury ks. Orione z 2010 r. Przy tej okazji wspomniał także historię figury Matki Bożej na Monte Mario w Rzymie.

Drugą konferencję wygłosił przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP, który opowiedział o przybyciu Orionistów do Polski w 1923 roku, głównie o historii z biskupami, którzy z wielkim zainteresowaniem śledzili to nowe otwarcie.

Po południu odbyła się adoracja i Msza Święta, podczas której powitano nową koordynację świeckich ze Zduńskiej Woli. Po złożeniu przyrzeczeń świeccy ponownie po około dziesięciu latach zaczęli formalnie wchodzić w skład Oriońskiego Ruchu Świeckich. Koordynatorem lokalnym został wybrany Tomasz Babral.
Wieczorem odbyły się wybory do nowej koordynacji terytorialnej. Na koordynatora ponownie wybrano Teresę Wosińską-Mazo, na zastępcę koordynatora Tomasza Babrala, na sekretarza Wiesławę i na skarbnika Mirosława Porębę.

Wieczorem dyrektor prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP zaprezentował film o obecności Orionistów w Polsce, zrealizowany z okazji stulecia przybycia Orionistów do Polski. Film zawiera świadectwa osób duchownych i świeckich.

W niedzielę na zakończenie spotkania Mszy św. przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP oraz homilię wygłosił ks. Jerzy Ćwiklak, asystent duchowy ORŚ w Polsce.