Boże Narodzenie 2022

24 grudnia, 2022

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Łk 2, 10-11 

Drodzy Współbracia!
Drogie Siostry!
Drogie członkinie Oriońskiego Instytu Świeckiego!
Drodzy członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego!
Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele!
Bracia i Siostry!

Święty Alojzy Orione pisał, że Jezus Chrystus: „narodził się, żeby zbawić wszystkich ludzi, a Jego boska wspaniałość rozbłysła nad nami, którzyśmy zostali odnowieni Jego łaską, skąpani w Jego świetle i pokoju. Tylko Jego życie uszczęśliwia serca”.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku proszę przyjąć szczere i serdeczne życzenia.

Niech radość wypływająca ze spotkania ze Słowem, które przyszło na świat, przeżywana w mocy Bożego Ducha, stanie się udziałem nas wszystkich. Życzę, aby w roku 2023, w 100-lecie obecności Księży Orionistów na ziemiach Polski, narodzony Jezus nieustannie udzielał swoich darów i napełniał każdy dzień swoją obecnością. Matka Najświętsza, Matka naszej nadziei i św. Alojzy Orione niech pomagają trwać z ufnością przy Jezusie Chrystusie.

 

Ks. Krzysztof Miś FDP
przełożony prowincjalny