Prowincjalny Zjazd Programacyjny

17 listopada, 2022

W dniach 14-16 listopada br. w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia 19 delegatów obradowało na Zjeździe Programacyjnym aby zaplanować i wcielić decyzje i wnioski XV Kapituły Generalnej.

Zjazd rozpoczął się w poniedziałek od wezwania Ducha Świętego i modlitwy brewiarzowej. Następnie Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP przywitał zebranych delegatów i otworzył obrady. Delegaci, którzy uczestniczyli w obradach XV Kapituły Generalnej podzieli się swoimi spostrzeżeniami podkreślając wymiar braterski panujący na Kapitule, przesłania relatorów ks. Rino Cozza i ks. Luca Bressan, uniwersalność i wielokulturowość Zgromadzenia a także zaprezentowano najważniejsze momenty Kapituły. Sekretarz Prowincjalny wprowadził zebranych w metodologię prac i przedstawił sprawy organizacyjne, po czym zostali wybrani skrutatorzy: ks. Michał Miś FDP i ks. Damian Laskowski FDP i sekretarz Zjazdu ks. Michał Szczypek FDP. Mszy Świętej w tym dniu przewodniczył radca prowincjalny ks. Adam Gołębiak FDP, który w nawiązaniu do ewangelii o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem podkreślał potrzebę uzdrowienia i wiary aby móc widzieć i patrzeć w przyszłość. Po południu delegaci zebrani w 4 grupach tematycznych analizowali decyzje i linie działania zawarte w dokumencie końcowym Kapituły Generalnej. Dzień zakończono uroczystymi nieszporami prowadzonymi przez ks. Marcina Chrzęszczyka FDP i tradycyjnym słówkiem na dobranoc ks. Sylwestra Sowizdrzała FDP.

W drugi dzień Zjazdu Mszy Świętej z laudesami przewodniczył ks. Damian Laskowski FDP, który w nawiązaniu do historii Zacheusza podkreślał ważność spotkania z Jezusem. Czas dopołudniowy przebiegł na pracy w grupach pochylając się nad decyzjami z Kapituły Prowincjalnej. Następnie podczas obrad plenarnych delegaci wspólnie zastanawiali się o konkretnej realizacji linii działania decydując, kiedy, kogo i w jaki sposób będzie ona dotyczyła. Wieczorem uroczystym Nieszporom przewodniczył ks. Leszek Kromka FDP a słówko na dobranoc wygłosił ks. Krzysztof Baranowski FDP. Po wieczornych modlitwach przewidziany był wieczór braterski zorganizowany przez ks. Mariusza Chmielewskiego FDP.

W ostatni dzień Mszy Świętej przewodniczył przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP, który podkreślał konieczność dbania i rozwijania talentów, darów, min, którymi każdego obdarza Bóg. W tym dniu delegaci ostatecznie zatwierdzali decyzje wprowadzające w życie propozycje ostatniej Kapituły Generalnej. Na zakończenie spotkania on-line połączył się z delegatami Przełożony Generalny ks. Tarcisio Vieira FDP, który podkreślał, że skuteczność przyjęcia Kapituły Generalnej przez zakonników zależy właśnie od fazy planowania i ukonkretniania decyzji przez Zjazd Programacyjny w Polskiej Prowincji. Na zakończenie Ksiądz Generał błogosławił wszystkim zebranym a Ksiądz Prowincjał podziękował wszystkim za organizację i przebieg Prowincjalnego Zjazdu Programacyjnego.