Wczasorekolekcje Drabiny Jakubowej 2022

9 listopada, 2022

Czy w Kościele brakuje młodych?
Wakacyjny wolontariat Drabiny Jakubowej udowadnia, że są i to z własnej woli! Ze 150 tegorocznych wolontariuszy większość to uczniowie i studenci z całej Polski. Szaleństwo młodości zaprowadziło ich do najbardziej potrzebujących. A wielu z nich zdeklarowało chęć udziału w przyszłym roku!

Tygodniowe wczasorekolekcje Drabiny Jakubowej łączą wolontariuszy i osoby o różnym stopniu sprawności. W tym roku zorganizowano 5 turnusów rekolekcyjnych w Brańszczyku, turnus skierowany dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnościami oraz turnus mobilny w Białymstoku. Tak ogromne przedsięwzięcie wymaga wsparcia ludzi. A znaczna część wolontariuszy to młodzież. Zachęceni przez znajomych lub rodzinę zdecydowali się podzielić czasem swojego urlopu i wakacji. Wielu z nich to amatorzy, którzy nie mieli styczności z niepełnosprawnością. Dlatego początkiem turnusu są szkolenia wolontariuszy. Dwudniowe instruktaże pozwalają ochotnikom zdobyć umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji osób z niepełnosprawności, poszerzyć wiedzę medyczną i dać podstawy komunikacji w ramach „savoir vivre’u z niepełnosprawnymi”. Unikatowe treści szkoleń są ponadto wsparciem w codziennym życiu.

Podczas turnusów uczestnicy rozwijali swoją wiarę w oparciu o dwuletni program formacyjny „Wolni i zdolni do miłości”. Msze Święte, konferencje i adoracje zbudowały poczucie żywej wspólnoty opartej na wzajemnej służbie i pomocy. Dla wielu podopiecznych to jedyne rekolekcje w ciągu roku. Oprócz inicjatyw religijnych podczas turnusów wolontariusze aktywizowali podopiecznych na wielu płaszczyznach. Gry miejskie, warsztaty plastyczne, wspólne muzykowanie, wieczorki poetyckie czy bale. Przede wszystkim nie zabrało czasu na nawiązywanie nowych relacji.

21 sierpnia odbyła się również Brama Nieba, czyli coroczne święto wolontariatu Drabiny Jakubowej. To właśnie tam po raz pierwszy miała miejsce „Gala Szelągów” – nagród dla wolontariuszy z najdłuższym stażem odbytych turnusów. Spotkanie zakończyło się adoracją i uwielbieniem w duchu wdzięczności Bogu.

Tegoroczne wakacyjne turnusy zgromadziły ok. 150 wolontariuszy i ponad 200 podopiecznych! Dzięki Opatrzności Bożej i wsparciu ludzi dobrej woli Drabina Jakubowa niesie pomoc najuboższym i zapomnianym. Zaciera granice sprawności i urzeczywistnia misję św. Alojzego Orione – czynienia dobra zawsze i wszystkim.