Przyjęcie do Postulatu

24 października, 2022

W niedzielę 23 października w Domu Formacyjnym w Warszawie-Aninie odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu kandydata Marcina Wasielewskiego pochodzącego z diecezji kaliskiej. Postulat jest pierwszym etapem na drodze formacji początkowej w każdym Zgromadzeniu Zakonnym. Kandydat przebywając w Domu Formacyjnym utwierdza się w swojej decyzji o wyborze Zgromadzenia Księży Orionistów. Czyni to z pomocą formatorów. W tym czasie podejmuje również studia z filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP. W homilii zachęcał kandydata, aby z ufnością podjął to wyzwanie idąc za głosem powołania na wzór naszego Założyciela św. Alojzego Orione.