Wsparcie NFOŚiGW dla placówek oriońskich

2 sierpnia, 2022

Wsparcie NFOŚiGW dla poprawy efektywności energetycznej obiektów w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie), we Włocławku (woj. kujawsko- pomorskie) i Brańszczyku (woj. mazowieckie). 19 mln zł dotacji z NFOŚiGW na projekt „Termomodernizacja połączona ze zwiększeniem produkcji energii z odnawialnych źródeł w obiektach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Polsce” pozwoli wyremontować cztery obiekty należące do beneficjenta: kościół św. Antoniego w Zduńskiej Woli, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa we Włocławku wraz z plebanią oraz Dom Emeryta w Brańszczyku.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 20 mln zł. Zostanie ono ukończone w czerwcu 2025 r. Na kolejny rok zaplanowano osiągnięcie efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 10 872,80 GJ/rok oraz redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 955,84 ton/rok. Ponadto ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 133 MWh/rok, a wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych – 77 GJ/rok.

Powierzchnia budynków objętych termomodernizacją to 14 tys. m2. Projekt swoim zakresem obejmie m.in. docieplenie dachów i ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), zainstalowanie 10 pomp ciepła, grzejników z zaworami termostatycznymi oraz ogrzewania podłogowego. Przewidziano również modernizację oświetlenia LED i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych. Remontowane obiekty oprócz funkcji sakralnych pełnią funkcje społeczne i charytatywne. Na terenie budynku w Zduńskiej Woli prowadzony jest Ośrodek Caritas, Klub Dzieci i Młodzieży „Trampolina”, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym, Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny „Trampolina”, we Włocławku – przedszkole „Kraina Bajek”, Klub Dzieci i Młodzieży „Trampolina”, a w Brańszczyku  – Dom Emeryta, Dom Rekolekcyjny oraz Dom dla Uchodźców z Ukrainy.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu „Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie„ została podpisana 27 lipca br. przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz ks. dr Krzysztofa Misia FDP pełniącego funkcję Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska w obecności Ekonoma Prowincjalnego ks. Piotra Jaska FDP i ks. dr Michała Szwemina FDP.

(tekst i zdjęcia za zgodą NFOŚiGW)