Rekolekcje Oriońskiego Instytutu Świeckiego

30 lipca, 2022

W dniach 19-24 lipca w Zduńskiej Woli odbyły się nasze doroczne rekolekcje, podczas których przygotowywałyśmy się do składania przyrzeczeń bądź ślubów. Tematem przewodnim rekolekcji był cytat z listu św. Pawła do Efezjan 1, 4: „W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”.

Konferencje głosił ks. Krzysztof Baranowski FDP, który wraz z ks. Markiem Chrzanowskim FDP – asystentem duchowym instytutu, objął nas opieką sakramentalną i duchową: spowiedź, rozmowy. W piątek przyjechał do nas ks. Sylwester Sowizdrzał FDP; podczas mszy św. wygłosił homilię i również miałyśmy możliwość skorzystania ze spowiedzi u ks. Sylwestra.

W naszych rekolekcjach uczestniczyły także nasze współsiostry z Włoch: Rosita (Odpowiedzialna Generalna) oraz Grazia. Odwiedziły Polskę po raz pierwszy; z zaangażowaniem uczestnicząc w rekolekcjach, wnosiły także swą radość, ciepło, dobre słowo.

Kolejne dni rekolekcji miały konkretny wymiar duchowy: dzień Maryjny, Eucharystyczny, Pokutny; na modlitwie i refleksji, podczas medytacji mogłyśmy ukierunkować swoje serca i umysły ku głównemu celowi rekolekcji, czyli nawróceniu. Jak na początku zaznaczył ks. Krzysztof, rekolekcje są przede wszystkim po to, by dokonać ważnej dla nas samych weryfikacji życia naszym powołaniem, czy jest ono poszukiwaniem i pełnieniem Woli Bożej, dążeniem do tej miary świętości, jakiej pragnie dla nas sam Pan. Zatem głównym tematem rekolekcji jest nasze życie, a rekolekcje tak naprawdę głosimy my wszyscy, nie tylko ksiądz rekolekcjonista.

Sobota był dla nas dniem szczególnie uroczystym, bowiem tego dnia składałyśmy nasze śluby lub przyrzeczenia. Po mszy świętej, podczas której oddałyśmy nasze serca Panu Bogu, wspólnie spędziłyśmy czas podczas posiłków, rozmów, oraz uwielbienia i dziękczynienia Panu na modlitwie i adoracji.

Każda z nas, ubogacona tak pięknymi i ważnymi dla nas treściami, duchowo odnowiona, w niedzielne popołudnie wyruszyła do swojego domu, by w swoim środowisku „przynosić owoce wszelkich, dobrych uczynków”.

„Ave Maria e avanti!”

Alicja.