Od 15 lat Fundacja Księdza Orione czynimy dobro w Polsce i na krańcach świata

14 lipca, 2022

W tym roku Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro obchodzi jubileusz 15- lecia działalności. Wszystko zaczęło się 18 kwietnia 2007 r. w Warszawie. Przedstawiciele Zgromadzenia Księży Orionistów podpisali akt założycielski i powołali do życia nowe dzieło Księdza Orione. Misją Fundacji jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Od samego początku naszej działalności pomagamy misjom. Jako pierwszych objęliśmy wsparciem 20 Podopiecznych z Kenii. Były to dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z misji oriońskiej w Kaburugi. Ten projekt misyjny, decyzją Przełożonych, nasza Fundacja przejęła od Zgromadzenia MDBO Orioniści- Prowincja Polska, które od 2002 r. pozyskiwało fundusze dla swoich misjonarzy posługujących w Kaburugi i ich Podopiecznych. Pomoc misji Kaburugi kontynuujemy w formie wsparcia na odległość. Następnie w 2009 r. uruchomiliśmy projekt adopcji na odległość dla 19 dzieci z misji Laare. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Darczyńców z Polski projekt rozwinął skrzydła. Pomoc trafia do 1500 dzieci, nie tylko z Laare, ale również do dzieci z innych regionów Kenii, które Siostry Orionistki obejmują projektem Wirigiro (w języku Kimeru: nadzieja). W 2014 roku misyjna pomoc trafiła na Madagaskar. Obecnie blisko 200 dzieci z Misji Ankazoabo-SUD ma zapewnioną edukację i pokrycie kosztów podstawowych potrzeb bytowych. Od 2021 z pomocy Fundacji korzysta 40 dzieci z Filipin z misji Księży Orionistów w prowincji Quezon. Prowadzimy też inne projekty misyjne, takie jak: Zwierzaki dla Afryki czy Piekarnie na Madagaskarze. Dobro rozszerza się na krańce świata – mówi ks. Janusz Nowak FDP, prezes Fundacji.

Fundacja realizuje projekty w kilku obszarach: projekty misyjne, indywidualne, oriońskie i pomocowe oraz humanitarne. W ramach projektów indywidualnych pomoc dociera do osób chorych i osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Podopiecznymi Fundacji są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Dzięki ofiarności Darczyńców organizacja finansuje Podopiecznym koszty ich leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu oraz finansuje specjalistyczne zabiegi i operacje. Fundacja powstała przede wszystkim po to, by nieść pomoc dziełom oriońskim. Dlatego też pomocą obejmujemy parafie i oriońskie dzieła miłosierdzia w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Jak już wcześniej wspomniałem, wspieramy także oriońskie placówki misyjne w Kenii i na Filipinach. – mówi ks. Janusz Nowak FDP, prezes Fundacji. Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro nie pozostaje obojętna wobec losu chrześcijan prześladowanych i zagrożonych kryzysem humanitarnym. Od 2017 roku kieruje wsparcie do rodzin z Syrii a od 2020 roku także do rodzin z Libanu.

Ks. Janusz Nowak: Tegoroczny jubileusz był okazją do podsumowana 15 lat działalności Fundacji i uhonorowania Dyplomami Ambasadora Dobra osób zaangażowanych w to dzieło. Szczególnie wyróżnieni zostali Wolontariusze 60+ za ich ogromny wkład pracy w nasze projekty i czynny udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących. Obchody podzielone były na dwie części. 18 czerwca br. świętowaliśmy nasze 15 urodziny w Parafii św. Antoniego w Łaźniewie, gdzie czujemy się jak w domu. Wspólnota zakonna i Parafianie są bardzo zaangażowani w czynienie DOBRA. Przeprowadziliśmy tam wiele akcji charytatywnych. Wielka ofiarność i serdeczność. Z całego serca za to dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych, do których dociera pomoc.

Centralne obchody jubileuszu odbyły się w sobotę 9 lipca br. w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, gdzie również doświadczyliśmy wiele DOBRA. Był to czas dziękczynienia Panu Bogu za całą Społeczność Fundacji. Eucharystii przewodniczył Ks. Prowincjał Krzysztof Miś. Modlitwę uwielbienia i dziękczynienia przed Najświętszym Sakramentem poprowadził Ksiądz Proboszcz Antoni Wita. Piękną oprawę muzyczną zapewnili przedstawiciele Domowego Kościoła wraz z Panem organistą. Dziękuję każdemu, kto w jakakolwiek sposób przyczynił się do uświetnienia tego dnia. Dziękuję wszystkim Gościom przybyłym na uroczystość. Wszystkim za wszystko wielkie Deo gratias. Kaliskie obchody 15-lecia Fundacji połączono z Dniem Wdzięczności za pomoc okazaną Społeczności Centrum Księdza Orione w Kaliszu. Po uczcie duchowej, zaproszeni goście udali się do Centrum Księdza Orione na poczęstunek. Podczas wystąpienia, w drugiej części obchodów, prezes Fundacji dziękował wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom Centrum Księdza Orione za pomoc na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Od pierwszych dni wojny, w odpowiedzi na apel „wszystkie ręce na pokład”, Kaliszanie pomagali uchodźcom przebywającym w CKO na wiele sposobów, a Darczyńcy z całej Polski wspierali ich finansowo za pośrednictwem Fundacji. Wielka solidarność z potrzebującymi.

Jubileusz przechodzi już do historii ale w sercach pozostaną niezapomniane chwile wzruszenia.