Minister Rodziny i Polityki Społecznej w Centrum Księdza Orione w Kaliszu

5 lipca, 2022

4 lipca Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg odwiedziła Centrum Księdza Orione w Kaliszu. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy, którzy na co dzień uczestniczą w realizowanym projekcie „Aktywna i radosna jesień życia”. Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Programu Aktywni+. W spotkaniu uczestniczyli również Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP, oraz dyrektor Centrum Księdza Orione ks. Paweł Żelichowski FDP i prezes Fundacji księdza Orione Czyńmy Dobro ks. Janusz Nowak FDP. Spotkanie było okazją do podsumowania działań polskiego rządu w ostatnich latach na rzecz seniorów oraz zapowiedzenia kolejnych przedsięwzięć. Padło też wiele słów wdzięczności ze strony seniorów. Otwartość oraz serdeczność Pani Minister spowodowała, że pierwsze onieśmielenie szybko minęło i spotkanie przybrało formę ciepłej, aczkolwiek bardzo merytorycznej rozmowy. Na koniec seniorzy wręczyli Pani Minister samodzielnie wykonane pamiątki.