Ośrodek dla Uchodźców w Henrykowie

24 czerwca, 2022

W Henrykowie koło Zduńskiej Woli w budynku dawnego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 23 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia odnowionych pomieszczeń dla potrzeb uchodźców z Ukrainy. Poświęcenia dokonał Prowincjał ks. Krzysztof Miś FDP w obecności współbraci, przedstawicieli władz państwowych i zaproszonych gości. Z pomocą Kurii Generalnej Zgromadzenia Księży Orionistów oraz Fundacji ORLEN i darczyńców przygotowano pokoje, w których zamieszkało 30 osób (matki z dziećmi) oraz przedszkole i żłobek dla dzieci z Ukrainy. Ośrodek dla Uchodźców w Henrykowie będzie udzielał skutecznej pomocy uchodźcom z Ukrainy w dłuższej perspektywie czasowej.