PRZESŁANIE NA ZAKOŃCZENIE XV KAPITUŁY GENERALNEJ

18 czerwca, 2022

Drodzy współbracia, współsiostry, świeckie konsekrowane, świeccy orioniści, współpracownicy, przyjaciele i wyznawcy św. Alojzego Orione.

My, zakonnicy Synowie Boskiej Opatrzności, kończymy utworzoną w dniach 31 maja – 19 czerwca 2022 r. wspólnotę XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Orionistów zebraną w Montebello (Pawia) pod hasłem „Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów ”. Nie tylko w naszych wystąpieniach, ale także na modlitwie przedstawiliśmy współbraci, ludzi, sytuacje, wspólnoty i działania, które tworzą tkankę Małego Dzieła Boskiej Opatrzności w ponad 30 krajach, w których jesteśmy obecni.

We wspólnocie kapitulnej natychmiast wytworzył się klimat braterskiego poznawania się nawzajem, wzajemnego słuchania, konfrontacji, co sprzyjało poszukiwaniu wskazówek dla dobra Zgromadzenia na najbliższe lata i wyborze Rady Generalnej, która będzie animowała tę drogę. Bardzo owocne było uczestnictwo przedstawicieli Oriońskiej Rodziny Charyzmatycznej w fazie rozeznawania i propozycji.

W ciągu tych dni, w konfrontacji z różnymi przedstawionymi zagadnieniami, powoli wyłonił się fil rouge (centralny temat) , który jednoczy decyzje i dynamizm, który Kapituła Generalna ujęła jako: centralne miejsce Chrystusa i odważna aktualizacja charyzmatu oriońskiego.

Wobec świadomości kryzysu wiary, który jest obecny w naszych czasach oraz rozprzestrzeniania się kruchości ludzkiej tożsamości, centralne miejsce Chrystusa oraz jednocząca i identyfikująca siła naszego oriońskiego charyzmatu są naszym proroctwem i darem do życia duchowością, działalnością, osobistym zaangażowaniem i świadectwem wspólnotowym.

We wskazaniach wypracowanych przez Kapitułę, które zostaną opublikowane w dokumencie końcowym, można znaleźć pewne konkretne innowacje, wskazówki dotyczące odnowy dzieł i zakonników. Przede wszystkim będą one odzwierciedlać impuls dobra, by „rzucić się w płomień nowych, nadchodzących czasów ”, który zainspirował tę Kapitułę Generalną. „Jesteśmy stworzeni z tego samego materiału, z którego zrobione są sny” (Szekspir, Burza)

Razem z Księdzem Orione chcemy być ludźmi konkretnymi, ale z wielkimi i osiągalnymi marzeniami, bo „tam gdzie kończy się nasza ręka, zaczyna się ramię Boga, jeśli nie pracujemy dla ludzkich celów ”.

Rozpoczął się nowy etap w życiu Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, który odnawia swój styl i charyzmatyczne zaangażowanie. Krok miłości zmierza ku nowym granicom,  gdzie chcemy żyć, aby dotrzeć do tych ostatnich i objąć wszystkich, tak jak zrobił to Ksiądz Orione.

Jesteśmy rodziną i musimy być zjednoczeni w urzeczywistnianiu tych innowacji, które Duch Święty nam zasugerował w przygotowaniu Kapituły, a które po rozeznaniu stają się teraz wiarygodną drogą na przyszłość.

Maryi, naszej Matce i Niebiańskiej Założycielce, zawierzamy marzenia i zobowiązanie do rzucenia się w płomień nowych czasów jako prorocy komunii i słudzy ubogich.