XV KAPITUŁA GENERALNA: NOWA RADA GENERALNA

14 czerwca, 2022

14 czerwca XV Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Orionistów dokonała wyboru składu Rady Generalnej. Do południa wybrano Przełożonego Generalnego, Wikariusza Generalnego oraz Ekonoma Generalnego, natomiast popołudniu dokonano wyboru trzech Radców Generalnych.

W skład nowej Rady Generalnej Zgromadzenia Zakonnego Małego Dzieła Boskiej Opatrzności weszli:

Przełożony Generalny ks. Tarcisio Vieira FDP
Wikariusz Generalny ks. Maurizio Macchi FDP
Ekonom Generalny ks. Walter Groppello FDP
Radca Generalny ks. Fernando Fornerod FDP
Radca Generalny ks. Assamouan Pierre Kouassi FDP
Radca Generalny ks. Fausto Franceschi FDP.

Wraz z ich wybraniem kończy się kolejny etap XV Kapituły Generalnej. W najbliższych dniach Ojcowie kapitulni zajmą się pracą nad oceną linii działania wytyczonych przez sześć komisji i innymi kwestiami.