Kontynuacja prac XV Kapituły Generalnej

3 czerwca, 2022

Trwają prace XV Kapituły Generalnej Synów Opatrzności Boże zgromadzonej w Montebello della Battaglia we Włoszech.

2 czerwca delegaci wysłuchali sprawozdania Przełożonego Generalnego ks. Tarcisio Vieira FDP i Ekonoma Generalnego ks. Fulvio Ferrari FDP, którzy przedstawili sytuację Zgromadzenia w ostatnim sześcioleciu. Zapoznano się również z opinią Rewizorów, którzy poddali weryfikacji i ocenie obydwa sprawozdania.

3 czerwca odbyły się wybory do Rady Prezydialnej, w skład której weszli ks. Tarcisio Vieira FDP jako przewodniczący, ks. Oreste Ferrari FDP jako pierwszy wiceprzewodniczący i ks. Pierangelo Ondei FDP jako drugi wiceprzewodniczący. Sekretarzem Kapituły został wybrany ks. Fabio Antonelli FDP, asystentami sekretarza zostali ks. Sylwester Sowizdrzał FDP i ks. Fernando Fornerod FDP. Następnie swoje sprawozdania przedstawili przełożeni odpowiedzialni za prowincje, wiceprowincje i delegatury. Sprawozdanie z Polskiej Prowincji złożył ks. dr Krzysztof Miś FDP. Liturgii godzin i Mszy Świętej przewodniczyli delegaci pochodzący i pracujący w Afryce.