Początek Obrad XV Kapituły Generalnej

1 czerwca, 2022

Dziś rano o godz. 9:00 wszyscy Ojcowie Kapitulni zebrali się w Villa Lomellini w Montebello della Battaglia (Pavia), w sali, w której odbyła się pierwsza Kapituła Generalna Zgromadzenia.

Przełożony Generalny ks. Tarcisio Vieira FDP przewodniczył ceremonii i krótko pozdrowił wszystkich obecnych. Po symbolicznym momencie, jakim było wniesienie relikwii krwi Księdza Orione, rozpoczęto procedurę otwarcia obrad XV Kapituły Generalnej. Sekretarz Generalny wystosował apel do członków Kapituły wzywając każdego po imieniu. Każdy uczestnik podszedł do relikwiarza i oddał cześć Założycielowi. Ta wzruszająca i ujmująca ceremonia wprowadziła wszystkich w atmosferę głębokiej duchowości.

Po zakończeniu apelu i osiągnięciu wymaganego kworum zgodnie z Konstytucjami Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Przełożony Generalny oficjalnie ogłosił otwarcie XV Kapituły Generalnej Synów Boskiej Opatrzności.

Z sali pierwszej kapituły w procesji Ojcowie Kapitulni udali się do kaplicy: na czele procesji były niesione relikwie św. Alojzego Orione, następnie delegaci nieśli flagi różnych narodów, w których obecnie posługują Księża Orioniści. Cenna relikwia będzie wystawiona w kaplicy przez cały czas pracy Kapituły.

Chwila animacji pozwoliła na stworzenie atmosfery dzielenia się i braterstwa przed przejściem do bardziej technicznych prac kapituły. Następnie przystąpiono do wyboru dwóch Skrutatorów Kapituły, po czym ks. Tarcisio zaprezentował metodologię, według której będą prowadzone prace. Po południu obrady kontynuowano przedstawieniem sprawozdania Przełożonego Generalnego i Ekonoma Generalnego, dotyczących zakończonego sześcioletniego okresu.

Dzień zakończył się Mszą św. w języku hiszpańskim, której przewodniczył ksiądz Eldo Musso FDP, przełożony prowincjalny Prowincji Matki Bożej od Straży w Argentynie.