Spotkanie Braci Zakonnych

21 marca, 2022

W dniach 19-20 marca odbyło się w Kaliszu spotkanie braci zakonnych Orionistów. Było to już 8 spotkanie braci w mieście św. Józefa i w świetle jego duchowości, promieniującej z narodowego Sanktuarium tego świętego. Spotkaniu przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Sylwester Sowizdrzał FDP. Miało ono w centrum swojej refleksji temat brata orionisty dzisiaj i aktualność jego powołania w świetle ducha służby św. Józefa. Pierwszego dnia spotkania ks. Sylwester przybliżył rolę, jaką św. Józef odegrał w życiu ks. Orione, aby zgłębić powody, dla których założyciel Zgromadzenia chciał tego świętego na patrona dla swoich dzieł. W sposób szczególny św. Józef patronuje braciom zakonnym, którzy, tak jak św. Józef stają się świadkami miłości Boga Ojca wobec ludzi. Ks. Sylwester przytoczył również przykład służby innych Orionistów, którzy odznaczali się nabożeństwem do św. Józefa, w perspektywie aktualności posłannictwa braci zakonnych w dzisiejszym świecie.

Przełożony prowincjalny ks. Krzysztof Miś FDP, nie mogąc uczestniczyć osobiście w spotkaniu, połączył się z braćmi internetowo, mówiąc o duchowości braci zakonnych i o jubileuszu 150-lecia  urodzin św. Alojzego Orione. Bracia spotkali się ze wspólnotą Księży Orionistów pracujących w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu, słuchając ich świadectwa zaangażowania się w życie parafian i przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Nie zabrakło aspektu łączności z braćmi, którzy odeszli już do wieczności, odwiedzając grób zmarłego niedawno, w młodym wieku, brata Mariusz Kielerskiego FDP, niestrudzonego pątnika, pielgrzymującego za życia każdego roku w pieszej pielgrzymce od Józefa do Matki Bożej Częstochowskiej.

Wieczorem bracia, razem z nowicjuszami, uczestniczyli w uroczystej Eucharystii w Sanktuarium św. Józefa, tego dnia obleganym w nadzwyczajny sposób przez tysiące pielgrzymów przybyłych, ze wszystkich stron Polski. Przewodniczył Eucharystii kustosz ks. Jacek Plota, a kazanie wygłosił ks. Sylwester Sowizdrzał FDP, mówiąc o potrzebie prośby o wstawiennictwo św. Józefa w czasie trwającej wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Wieczorem dyrektor wspólnoty Centrum Księdza Orione ks. Paweł Żelichowski FDP opowiedział braciom, jak jego wspólnota przyjmuje i opiekuje się grupą 120 uchodźców z Ukrainy. W niedzielę bracia uczestniczyli w uroczystej Eucharystii celebrowanej w kaplicy wspólnoty w Centrum Księdza Orione w Kaliszu, goszczącej 120 uchodźców z Ukrainy. Była to okazja, aby spotkać się z najbardziej potrzebującymi w tym momencie, wesprzeć ich modlitwą i dobrym słowem. Bracia Orioniści dziękują wspólnocie Centrum Księdza Orione za gościnność i kolejne spotkanie przeżyte razem „w cieniu św. Józefa”.