Malbork. Remont kościoła św. Jana

20 marca, 2022

Parafia św. Jana Chrzciciela otrzymała dotację z programu „Ochrona Zabytków” nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z budżetu MKiDN finansowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Istotą programu jest różnorodność podmiotów składających wnioski, samych zabytków, jak i charakteru prac. Dowodzą tego również wyniki do tegorocznego naboru – informuje resort.

Od 2020 roku w kościele trwają prace, których celem jest uratowanie sklepień. Do tej pory udało się zabezpieczyć wszystkie cztery kopuły i ich nisze. Obecnie środki  z programu „Ochrona Zabytków”  będą przeznaczone na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich sklepień, ścian i więźby dachowej. W tym m.in. na malowanie trzeciej kopuły oraz tynkowanie trzeciej i czwartej, a także na dalsze odtwarzanie malowidła odkrytego we wnęce nad baptysterium, przedstawiającego błękitne niebo usiane żółtymi gwiazdami.

Ratowanie sklepień prowadzi doświadczona firma Zabytki Konserwacja Remonty z Ożarowa Mazowieckiego.

Każdy może dołożyć swoją „cegiełkę. na ratowanie zabytkowego kościoła. Darowiznę można wpłacić na konto: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela ul. Stare Miasto 22 82-200 Malbork 53 1600 1462 1020 6552 8000 0001 z dopiskiem „Ofiara na remont”.