Apel Przełożonego Prowincjalnego

25 lutego, 2022

Deo Gratias!
Drodzy Współbracia!
Droga Rodzino Oriońska!

Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni dramatyczną sytuacją na Ukrainie, ale również heroiczną postawą Współbraci Orionistów we Lwowie i Sióstr Orionistek w Charkowie. Nie wyjechali, ale pozostali na miejscu, aby dzielić los narodu ukraińskiego. Powiedzieli, że: „Zostajemy tutaj, nie możemy opuścić domu i przede wszystkim naszych niepełnosprawnych dzieci, bo oni mają tylko nas. /…/ Chcemy być blisko matek, dzieci i ubogich, którymi się opiekujemy”.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego w Środę Popielcową 2 marca br. podejmijmy szczególną modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie: „Chciałbym zwrócić się do wszystkich, do ludzi wierzących i niewierzących. Jezus nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą. Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”. Ponadto proszę, aby w każdym naszym Domu odprawiono Mszę św. w intencji pokoju, a w każdy piątek Wielkiego Postu podjęto w miarę możliwości post ścisły.

W imieniu Prowincji, gdy zaistnieje taka potrzeba, na ręce Przełożonego Prowincjalnego włoskiej prowincji Matki Boskiej Opatrzności ks. Giovanni Carollo FDP wyraziłem gotowość przyjęcia Współbraci z podopiecznymi ze Lwowa. Bądźmy też otwarci w przyjęciu pod dach naszych domów zakonnych uchodźców wojennych z Ukrainy. Już dziś dziękuję Współbraciom w Kaliszu przy ul. Kościuszki i w Zduńskiej Woli za gotowość przyjęcia uchodźców, które będzie realizowane we współpracy z władzami samorządowymi.

Niech wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Józefa, św. Alojzego Orione
i bł. Franciszka Drzewieckiego wyprasza u Boga łaskę pokoju  i błogosławieństwo.

 

Z Oriońskim Deo Gratias
ks. dr Krzysztof Miś FDP
Przełożony Prowincjalny