Polka wybrana Wikarią Generalną Oriońskiego Instytutu Świeckiego

8 stycznia, 2022

8 stycznia 2022 roku w trakcie trwającego w Rzymie Zjazdu Generalnego Oriońskiego Instytutu Świeckiego została wybrana nowa Rada Generalna: odpowiedzialną generalną jest Włoszka, wikarią Polka, dwie radne z pochodzą z Argentyny i Brazylii. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie!