Boże Narodzenie 2021

24 grudnia, 2021

„ALBOWIEM DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO, 
SYN ZOSTAŁ NAM DANY, NA JEGO BARKACH SPOCZĘŁA WŁADZA. 
NAZWANO GO IMIENIEM: PRZEDZIWNY DORADCA, 
BÓG MOCNY, ODWIECZNY OJCIEC, KSIĄŻĘ POKOJU”
KSIĘGA IZAJASZA 9, 5

Drodzy Współbracia!
Drogie Siostry!
Drogie członkinie Oriońskiego Instytu Świeckiego!
Drodzy członkowie Oriońskiego Ruchu Świeckiego!
Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele!
Bracia i Siostry!

Św. Alojzy Orione w jednym ze swoich listów tak pisał: „A któż zdoła wyrazić tę miłość, którą nam okazuje Pan Jezus w swym Narodzeniu? Idąc za światłem wiary, adorujemy nieskończony majestat Boży, ukryty pod postacią Dziecięcia. Oby ten cud wszechmocy i miłości zapalił serca nasze do jak najżywszej miłości. O Panie, jakże przedziwne jest imię Twoje po wszystkiej ziemi! Ty jesteś rzeczywiście Bogiem cudów.”

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2022. Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem, Jego Matką Maryją i św. Józefem w betlejemskiej stajence będzie momentem umocnienia i doświadczania cudów każdego dnia.

Niech zachętą do przeżywania Narodzenia Pańskiego będą słowa Papieża Franciszka, który uczy nas, że: „obchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Nie można żyć <przyziemnie>, kiedy Niebo przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna nową erę, w której życia się nie programuje, ale się daje… Przeżywać Boże Narodzenie to dać się wstrząsnąć Jego zaskakującą nowością.”