Spotkanie Zarządów Prowincjalnych Rodziny Oriońskiej

18 grudnia, 2021

18 grudnia 2021 w Domu Prowincjalnym Sióstr Orionistek odbyło się spotkanie zarządów Księży Orionistów, Sióstr Orionistek, Oriońskiego Ruchu Świeckiego i Oriońskiego Instytutu Świeckiego. Po wspólnej modlitwie w kaplicy omówiono kwestie dotyczące wspólnych inicjatyw, radości i trudności, jakie przeżywamy jako Rodzina Oriońska. Poruszono kwestie powołań, grupy studiów oriońskich, kongresu dzieł miłosierdzia, przygotowań do 100-lecia obecności księży i sióstr na ziemi polskiej, zaangażowania świeckich. Następnie Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP oraz Przełożona Prowincjalna s. M. Carità Harężlak PSMC oraz Koordynator Teretorialny ORŚ p. Teresa Wosińska złożyli życzenia zebranym oraz wspólnie podzielili się opłatkiem i obdarowali się drobnymi prezentami.