Zakończenie Kapituły Prowincjalnej

25 listopada, 2021

Czwarty dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczął się od Mszy Świętej sprawowanej przez Przełożonego Prowincjalnego ks. Krzysztofa Misia FDP. Na zakończenie Mszy św. odmówiono wspólnie modlitwę na Orioński Rok Powołaniowy prosząc Boga o nowe powołania do Rodziny Oriońskiej. Warto wspomnieć, że na czas Kapituły swoje listy wystosowali Biskupi z diecezji, w których Orioniści posługują. Dzisiaj podczas obrad plenarnych delegaci przygotowali ostatecznie decyzje, kierunki działania i wytyczne na kolejne 6 lat. Po modlitwie brewiarzowej południowej odbyły się głosowania dotyczące wyboru delegatów na Kapitułę Generalną, zostali wybrani:

  1. Ks. Sylwester Sowizdrzał FDP
  2. Ks. Adam Gołębiak FDP
  3. Ks. Piotr Jasek FDP

Delegatami na liście rezerwowej zostali:

  1. Ks. Łukasz Mikołajczyk FDP
  2. Ks. Michał Szczypek FDP

W Kapitule Generalnej z urzędu będzie też uczestniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP. Kapituła Generalna odbędzie się 31.05-18.06.2022 r. w Montebello della Battaglia.

Rzućmy się w płomień nowych, nadchodzących czasów!